• en
  • vi

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Bước 1: Tạo sợi từ hạt PP/HDPE
Hạt nhựa PP/HDPE được xử lý qua các máy chuyên dụng tạo thành sợi chỉ nhựa và cuộn thành các cuộn nhỏ.

Bước 2: Dệt bao từ sợi PP/HDPE
Các cuộn sợi  chỉ nhựa được đưa vào máy dệt tròn thoi để dệt thành ống vải PP/HDPE và qua cơ cấu để cuốn thành cuộn vải PP/HDPE.

Bước 3: Thành phẩm
Cac cuộn vải PP/HDPE đi qua máy cắt tự động theo size đã được lập trình sẵn. Sau đó công nhân sẽ may miệng bao và luồn dây buộc để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.